close
تبلیغات در اینترنت
طریقه خواندن نماز حاجت

طریقه خواندن نماز حاجت

از پیامبر گرامی اسلام(ص) روایت است که هر کس این نماز را در روز پنجشنبه بخواند و در آخر نماز در حالی که به سجده رفته است حاجت خود را از خداوند بخواهد، حاجتش حتی اگر جابجا شدن کوهها یا نزول باران هم باشد برآورده خواهد شد.در مقام و حکمت این نماز هر چقدر بگوییم کم گفته‌ایم و برای درک…

شرح نماز حاجات,نماز حاجات,نماز حاجات و چگونگی ادا آن,نماز حاجات چگونه خوانده میشود,

gholbarg

سایت مذهبی و تخصصی نماز گلبرگ
طریقه خواندن نماز حاجت
جایگاه تبلیغاتی سایت جایگاه تبلیغاتی سایت
جایگاه تبلیغاتی سایت جایگاه تبلیغاتی سایت جایگاه تبلیغاتی سایت